Saturday, 25 February 2012

Proverb #400


Agịdị. Photo Courtesy Kelechi Civillian
Used with his permission.

Akara la Maị-Maị mbụ otu nwanne. Agịdị ọjọjọ, ama ke we ndị iche.”

 

 

Editorial

The photo of this 'pudding' 'Agidi' 'Asụrasụ Ụkọrụ' was provided by Kelechi Civillian. 

Ihe ịmatụ nwanne anyị nwanyị Ichie Nwanyị Nneoma Chidi Onwudiwe ... jiri mụgosi anyi ihe na FB IgF&T16/05/2012. Odee-nkiri (foto) edere ji kọwaa ihe wụ Agịdị...


Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #399


Aghụghọ gbaa afọ, ọ bụrụ omenala.”Contributed By Obioma Ofoegbu, Igboukwu, Anambara State..
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #398


Kama mụ ga-eriju afọ dachie ụzọ, mburu ọnụ laa mmụọ.”Contributed By Obioma Ofoegbu, Igboukwu, Anambara State..
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #397


Onye kpọ ọba ya mkpọkọrọ ọba, ọhaneze eji ya kpofuo ahịhịa.”
Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #396


Otu ọbụla ọfọ ha,eji aka abụọ ebu ya.”Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #395


Ọsụkwụ mgbata, ọkpụrụka a gbata, manụ eju ọkụ.”Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #394


Isi akpụkpa nji eri manụ.”

Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #393


Onye ngaje akpaa, gawa kpam kpam.”
Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #392


Aka Ekpe nka nda l'onụnshi.”Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #391


Ehi ogu abụghị ehi ikpe.”

Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #390


Onye lowa nri ya loi ya akpukpo, ụmụ nna a panye gị ya sị gị lochaa.”


Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #389


Isi mkpi dị n'akpa mkpi.”By Chioma Maryanne Mabor, onye Umuahia?
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #388


Ihiere ana[ghị] eme onye oshi, ihe ọ na-eme wụ nine ya.”


Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #387


Mpekele shi bụkwa shi.”Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #386


Mgbe Ị na-aṅụ akamụ, na-eze kwa okpụkpụ.”
Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #385


Uchichi wụ ehihie ndị mmụọ.”
In His ears:  Kelechi Isiodu, Umunjam, Mbieri.
By the mouth of: Simeon Ndimele, Onye Umuahia.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #384


Onye nyere nwatakiri nkapị, ga-enyekwa ya nmiri ọ ga-eji sa'aka.”


By Clement Iheanyi Nwabor, onye Umuahia?
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #383


Ngwere sị la shi abụọ nọ ya na afọ; nke ọcha na nke ojii.”


Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #382


A kọruola oke Ngwere, ya a tụruo isi.”


Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #381


Nkụ dị na mba, ga e ghere mba nri.”Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #380


Ọbụ eziokwu na ọtụ e nweghi nmiri, kama mee elu mee ala, ọ ga-enweriri obere nke amụ ji asa ahụ.”Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #379


Onye kpatara nkụ, gh[ere] (kwara) anyị mbe, onye ahụ a bụrụla ọkpa-nkụ.”


Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #378


Onye ara mbaise sị mgbe mbaise na-alụghịrị ya nwanyi, n'ya amụụrụ ha nwa?Contributed By John Isiodu, Umunjam, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
© ifont 2011, as it appears here. 

Proverb #377


Ube otoro, ọ wụ mmadụ kụrụ ya.”


Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #376


Ọbụ kwanụ agụụ mere nwaika jiri taa ose, ose adịghị nri ọbụ.”


Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #375


Ụwa me nsụgharị, nsụgharị.”Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #374


Abali nwe nchegharị.”


Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #373


Mmiri an'eshi n'ishi agbarụ.”


Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #372


Okeokporo shị ndom; anyi elowele ahịa, keye oseye?

- Ajụjụ ndị Igbo.Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Friday, 24 February 2012

Proverb #371


Nwoke ana[ghị]eji anya ihiere kuru nwa enyi nwanyị akwụma gbara.”Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Tuesday, 21 February 2012

Proverb #370


Agbarasha fee ofe akpọ ya ara ogbụgba.”Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2012, as it appears here.

Proverb #369


Osisi n'agbighi mgbọrọgwụ an'asha agafe uka.”


Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #368


Mgbirigba onu, o nu olee,mmiri n'ama eze.”

- Ajụjụ ndị IgboProverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2012, as it appears here.

Proverb #367


Eze onye agwalam, gbara ọtọ pụa ahia.”


Contributed By Obioma Ofoegbu, Igboukwu, Anambara State..
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #366


Odo kpude onwe ya ute, agụụ ekpughee ya.


Contributed By Obioma Ofoegbu, Igboukwu, Anambara State..
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #365


Nwakekeke n'eke, Nwamụmụmụ n'emu.”

Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2012, as it appears here.

Proverb #364


Onye na-amaha ụzọ iyi,ya soro mpekele ite.”Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #363


Onye mkpụmkpụ dara ada shị na owụrụleye,wụrụkwe ala.”Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #362


Anya bewe, imi ebewe.”Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
[Variants Posted x 2] By Eze Eze : Anya gbawa mmiri, imi ga-esoro ya gbawa (Ajụjụ ndị Igbo)?
By Nwoko Ngozi: Imi bewe akwa anya esoro ya bewe kwa 
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #361


Ọkụkọ ụkwụ nji, ana ere ya na diala.”Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2012, as it appears here.

Proverb #360


Onye eze ya pụtara ihuo,wụ onye eze nkọtọnkọ.”Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #359


Ihe emezjiri ama,ihe a na-akpọ ya wụ nwamma.”
Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #358


Ihe eji dowa okenye n'ulo bụ maka ụmụaka ghara iri anụ udele, kpọ ya ajọọ egbe.”Proverb contributed By John Isiodu, Umunjam, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here

Proverb #357


Esiwe eghe eghe, anọrọ ana ana.”Contributed By Chioma Maryanne Nwabor
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #356


Ihe na atọ nwoke ụtọ si ya n'ahụ, kama ọ
ga-agba shaka shaka.”Proverb contributed By John Isiodu, Umunjam, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here

Proverb #355


Arịnma ekpetere n'ikpe, ụgwọ ka ya nma.”Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #354


Ikwu gwara ọha.”
Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #353


Ọdụ na-egbu achara,ya na-eze isi ya.”
Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #352


Oge ọbụla a garuru ebe ụzọ wara anọ, a na e chere onye ma[ra] ụzọ.”
Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #351


Atụrụ cheta mpi, mgbe ya na ewu nwere.”
Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Friday, 17 February 2012

Proverb #350


Onye na-eri ji ụtụtụ,ụtụtụ,ji ga-agwụ, ma ụtụtụ anụnụtụkwa.”Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #349


Onye na abaghị aba, gara jide aka n'osisi ụbakịrịba, onye ahụ awụrụla onye bara aba.”


Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #348


Ọkụkọ lee aka eji bọ okwa, ọ wụ aka a ga-eji bọọ ya.”

Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi]:, Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #347


Osisi m kụwara ọgba ala e ji [ghị] e mechi ya.”
Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #346


Onye nhụrụ anyị lewa anya l'elu, whe nnọ l'elu daba kwa ya anya.”
Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #345


Okpoko gbọgharia, onye nd'ete ya a nọgharia.
Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi], Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #344


Kama whe anyị nd'achụ igbu any[ị], ya gata la nfu tifu.
Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi]:, Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #343


Nsansa, i bụ elekere anya ndị ije, i jighị awa l'isi ụtụtụ.”


Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi]:, Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #342


Onye naanị ya kụrụ osisi/osụ ngwọ iri na asatọ, ala abụrụla naanị mbiadu nye ya.”


Proverb contributed By Uzoma Nwaekpe [Odengalasi]:, Amachi-Nsulu Isialangwa.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.

Proverb #341


Ihe ọkụkọ hụrụ tụwa, ewu ahụna ya kamgbe, ma gba nkịtị.


Proverb contributed By Arthur Iwualla, Orodo, Mbieri.
for iFaT at ifont@groups.facebook.com
e-Mail: ifont.groups.facebook@gmail.com
© ifont 2011, as it appears here.